Bosanske piramide

Istina i zablude

Butmirska Kultura


Butmir je najstarije i najpoznatije arheološko nalazište u Bosni i Hercegovini iz kasnog kamenog doba.  Otkriveno je 1893. i predstavlja karakteristike cijele kulturološke grupe kasnog neolitika u centralnoj Bosni nazvanoj „butmirska kultura“ (butmirska grupa).  Izvorna duhovna kultura njegovih stanovnika izjednačava arheologiju Bosne i Hercegovine sa arheologijom Evrope.Na bazi apsolutne hronologije se pretpostavlja da je naselje bila naseljeno od 5500. do 4500. godine p.n.e.

U  Visočkoj dolini i njenim lateralnim dolinama je istraživačima poznato oko 15 srednje- i kasno-neolitskih nalazišta (Perić 1995).  Nastamba Okolište je locirana na pleistocenoj riječnoj terasi u sjevernom dijelu Visočke doline.  Istraživanja na nekoliko butmirskih nalazišta kao što su Obre, Doje Moštre, Zagrebnice i Butmir su pokazala da je Okolište daleko najveće nalazište u Visočkoj dolini, kao i u cijeloj grupi Butmir. Naselje ima površinu od oko 7,5 ha, visina slojeva naselja je do 3 m.  Ostala butmirska nalazišta tipično ne prelaze veličinu od 3,5 ha.  Ove razlike  u veličini izgleda ukazuju na hijerahijski sistem naselja u Visočkoj dolini u kasnom neolitiku i vjerovatno upućuju na razvoj prema složenijem društvu.  
(Quelle: www.dmc.ssst.edu.ba/ButmirNeolithicCulture)

Više: http://dmc.ssst.edu.ba/ButmirNeolithicCulture/


   English                  Deutsch

              


  *** Pogledajte film online ili naručite DVD ***


  Amazon Prime USA  Amazon Prime DE


  Neue DOKU


  DER HEILIGE GEIST 

   


  Naruci DVD