Bosanske piramide

Istina i zablude

Sarajevo

Sarajevo je grad u Evropi koji spaja istok i zapad. Ovdje su Bizantinsko i Otomansko carstvo istoka te Rimsko, Venecijansko i Austrougarsko sa zapada, ostavili neizbrisive tragove na kulturu, tradiciju i religiju. Ovaj grad djelomično simbolizuje vjekovima staru borbu protiv izrazitih utjecaja sa strane, ali svakako i njihovo prihvatanje u određenoj mjeri, i to onih najboljih, spajajući ih u jednu od najraznolikijih kultura koje se mogu pronaći u Evropi. Smješteno u sjecištu dva glavna vodena bazena rijeke Bosne i rijeke Neretve, koje spajaju sjever Evrope sa Mediteranskim morem, Sarajevo se nalazi u središtu Balkanskog poluotoka, vjekovima služeći kao prolaz ljudima koji su dolazili iz Grčke i Azije i migrirali ka zapadnoj Evropi kao i obrnuto. Prve nastambe datiraju gotovo 5000 godina unatrag. Na Butmiru nalazi se jedno od najinteresantnijih i najbogatijih neolitskih nalazišta na području Balkana. 

(Quelle: www.bhtourism.ba)

http://www.bhtourism.ba/loc/sarajevothecity.wbspViše:   English                  Deutsch

              


  *** Pogledajte film online ili naručite DVD ***


  Amazon Prime USA  Amazon Prime DE


  Neue DOKU


  DER HEILIGE GEIST 

   


  Naruci DVD